PRIVACYBELEID

In dit privacybeleid vindt u informatie terug over de gegevens die wij verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze website. Door deze informatie te verzamelen, handelen wij als verwerkingsverantwoordelijke en zijn wij volgens de wet (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679) verplicht om u informatie te verschaffen over ons bedrijf, over waarom en hoe wij uw gegevens gebruiken, en over de rechten waarover u beschikt betreffende uw persoonlijke gegevens.

WIE ZIJN WIJ

De Spa World RX of Benelux is de manche in de Benelux van het FIA World Rallycross Championship. Deze wordt georganiseerd door Le Circuit de Spa-Francorchamps nv (adres: 55, Route du Circuit | 4970 Stavelot | België).
U kunt contact met ons opnemen per brief op onderstaand adres, via e-mail op secretariat@spa-francorchamps.be of telefonisch op +32(0)87 29 37 00

Alle informatieaanvragen betreffende ons gebruik van uw persoonlijke gegevens moeten via bovenstaande kanalen gebeuren.

JURIDISCHE INFORMATIE - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE

Het gebruik van de website van de Spa World RX of Benelux is onderworpen aan de algemene voorwaarden die hieronder staan beschreven. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u dat u kennis hebt genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en dat u deze zonder enig voorbehoud aanvaardt.

De hyperlinks op de portaalsite die de bezoekers naar andere websites leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Le Circuit de Spa-Francorchamps nv wat de inhoud van deze websites betreft. De risico's die met het gebruik van deze sites gepaard gaan, zijn voor rekening voor de gebruiker. De gebruiker zal de gebruiksvoorwaarden van deze sites naleven.

Bovendien kan Le Circuit de Spa-Francorchamps nv niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de webadressen of domeinnamen die op de site staan vermeld.

Ondanks onze inspanningen om storingen als gevolg van technische problemen zo veel mogelijk te vermijden, is Le Circuit de Spa-Francorchamps niet aansprakelijk voor onderbrekingen of andere technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-outs, afbeeldingen en andere elementen die deel uitmaken van de website, zijn beschermd door het auteursrecht of, indien het om databanken gaat, door een specifiek recht. Al deze elementen vormen de eigendom van Le Circuit de Spa-Francorchamps nv of, in voorkomend geval, van een derde partij van wie Le Circuit de Spa-Francorchamps nv de nodige goedkeuringen heeft gekregen.

De tekstuele of cijfermatige informatie op de website kan gratis worden gebruikt door de bron te vermelden en uitsluitend voor niet-commerciële of niet-publicitaire doeleinden, tenzij anders bepaald. Daarentegen is elke reproductie van deze informatie met een commercieel of publicitair karakter, alsook elke vorm van gebruik of reproductie van de andere elementen op de website, zoals grafische lijnen, afbeeldingen, geluiden of informaticatoepassingen, zonder voorafgaande toestemming ten strengste verboden. Iedere aanvraag op dit gebied moet worden gestuurd naar het bestuur van Le Circuit de Spa-Francorchamps nv.

Hyperlinks naar deze website aanmaken

Le Circuit de Spa-Francorchamps nv staat het maken van oppervlaktelinks (surface linking) toe naar de homepage van de portaalsite of naar elke andere pagina in zijn geheel na voorafgaand schriftelijk verzoek. Schriftelijke toestemming van Le Circuit de Spa-Francorchamps nv is eveneens vereist voor het gebruik van technieken om de gehele of gedeeltelijke portaalsite in een andere internetsite te integreren en waarbij, ook al is het slechts gedeeltelijk, de exacte oorsprong van de informatie verhuld wordt of waarbij daarover verwarring zou kunnen ontstaan, zoals framing en in-lining. Iedere aanvraag op dit gebied moet worden gestuurd naar het bestuur van Le Circuit de Spa-Francorchamps nv.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

WANNEER U EEN CONTACTVERZOEK INDIENT VIA ONZE WEBSITE

Wanneer u een contactverzoek indient via onze website, vragen wij uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

Wij gebruiken deze informatie om op uw informatieaanvraag te kunnen antwoorden. Zo kunnen wij u onder andere alle gevraagde informatie over onze producten en diensten verschaffen. Wij kunnen u tevens meerdere keren contacteren na uw contactverzoek om uw informatieaanvraag op te volgen. Dit zullen wij doen op basis van ons legitiem belang om juiste informatie te verschaffen vóór en na een verkoop, een informatieaanvraag of contactverzoek.

Wij bewaren e-mails inzake informatieverzoeken gedurende twee jaar. Hierna worden deze definitief verwijderd.

Wanneer u een vergunningsaanvraag & toegangsaanvraag tot onze media-afdeling indient

Wanneer u een contactverzoek indient via onze website, vragen wij uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres, alsook een reeks gegevens over uw beroepsmatige activiteiten.

Wij gebruiken deze informatie om op uw vergunningsaanvraag te kunnen antwoorden. Zo kunnen wij u onder andere alle gevraagde informatie over onze producten en diensten verschaffen. Wij kunnen u tevens meerdere keren contacteren na uw contactverzoek om uw informatieaanvraag op te volgen. Dit zullen wij doen op basis van ons legitiem belang om juiste informatie te verschaffen vóór en na een verkoop, een informatieaanvraag of contactverzoek.

Door uw account aan te maken, aanvaardt u eveneens uw inschrijving in onze mediadatabank. Indien u dit niet wenst, hoeft u dit enkel maar aan te geven.

Uw gegevens worden bewaard zolang u op onze website bent ingeschreven. U kunt zich te allen tijde op onze website uitschrijven. Daarna zullen uw inschrijvingsgegevens onmiddellijk uit onze databank worden gewist.

WANNEER U EEN ACCOUNT AANMAAKT OP ONZE WEBSITE

Wanneer u een account aanmaakt op onze website, vragen wij uw achternaam, voornaam en e-mailadres.

Wij gebruiken deze informatie om uw account te kunnen openen. Het is mogelijk dat wij u contacteren na uw aanvraag tot opening van een account om u in te lichten over onze producten en diensten, en dit op het e-mailadres dat in het formulier staat vermeld.

Door uw account aan te maken, aanvaardt u eveneens uw inschrijving op onze nieuwsbrief. Indien u dit niet wenst, hoeft u enkel deze optie uit te vinken onderaan het aanvraagformulier betreffende de aanmaak van uw account.

Wanneer u zich wel wilt inschrijven op de nieuwsbrief, kunt u zich later nog steeds uitschrijven door middel van de uitschrijvingslink onderaan onze nieuwsbrief of via onze website.

Uw gegevens worden bewaard zolang u op onze website bent ingeschreven. U kunt zich te allen tijde op onze website uitschrijven. Daarna zullen uw inschrijvingsgegevens onmiddellijk uit onze databank worden gewist.

WANNEER U ZICH INSCHRIJFT OP ONZE NIEUWSBRIEF

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, zullen wij uw e-mailadres vragen.

Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, geeft u ons de toestemming om u informatie te sturen over onze producten, alsook overige informatie die u, volgens ons, zou kunnen interesseren.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zodat u onze nieuwsbrief niet meer ontvangt.

Uw gegevens worden bewaard zolang u ons de toestemming geeft om onze nieuwsbrief te ontvangen.

DELEN EN OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw gegevens worden bewaard in onze databanken in Europa en worden niet met derden gedeeld. Uw gegevens worden niet buiten Europa overgedragen. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor geautomatiseerde beslissingen die gevolgen voor u zouden kunnen hebben.

Tijdens uw gebruik van onze website kunnen bepaalde aanmeldingsgegevens echter worden gedeeld voor statistische of marketingdoeleinden. Zie ons cookiebeleid hieronder.

UW RECHTEN ALS BETROKKEN PERSOON

U kunt ons wettelijk vragen welke gegevens wij over u bewaren en u kunt ons tevens vragen om deze te verbeteren indien ze onjuist zijn. Daarnaast kunt u ons vragen om ze te wissen en om een kopie van deze gegevens te ontvangen. Tot slot kunt u ons vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken. De meest eenvoudige manier om dit te doen, is door uw toestemming in te trekken, wat u te allen tijde kunt doen, door op de uitschrijvingslink te klikken onderaan eender welke nieuwsbrief, of door u aan te melden op onze website en u uit te schrijven op de nieuwsbrief en uw account te verwijderen.

UW RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Indien u een klacht hebt over ons gebruik van uw gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen of u kunt zich richten tot de:

COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Persstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0) 2 274 48 00
commission@privacycommission.be

BIJWERKEN VAN ONS PRIVACYBELEID

Wij werken regelmatig ons privacybeleid bij, naarmate onze diensten evolueren. Indien het gebruik van uw persoonlijke gegevens verandert of indien wij uw persoonlijke gegevens op een andere manier wensen te gebruiken dan de manier waarvoor u ons toestemming hebt gegeven, zullen wij contact met u opnemen om u bijkomende informatie te verschaffen en, in voorkomend geval, nogmaals uw toestemming te vragen.

Wij werken het versienummer en de datum van dit document bij telkens wanneer het wordt gewijzigd.